TUYỂN DỤNG DIGITAL MARKETING

tuyển dụng digital marketing fanuts house

Công ty cổ phần nông nghiệp Huỳnh Gia cần tuyển dụng Digital Marketing. ☘️ 𝐌𝐮̛́𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 : 𝟗 – 𝟏𝟐 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 + 𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦: – Quản trị website, chỉnh sửa cập nhật giao diện;– Thiết kế landing page sử dụng wordpress hoặc ladipage;– Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên google ads, […]